Svetovanje o računalniških napravah in programih,

popravila in vzdrževanje

Tomaž Gaber s.p.se vam bom oglasil na telefon:

040 234 757

ali odpisal, če mi boste pisali na:

tomaz@rač-pri.si ali tomaz.gaber@gmail.com


(Lahko si pomagate s Facebookom ali Googlom)


najdete me na Trati v Škofji Loki,

Hafnerjevo naselje 67,

nasproti nekdanje trgovine Alpcolor (do maja 2013):